Ne spreglejte

SPOROČILO ZA JAVNOST

01. 9. 2019

EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE D.D., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka

Na 34. redni skupščini družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000 (v nadaljevanju: EGP d.d.), ki je bila dne 27. 8. 2019, je družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.) kot edini delničar v tej družbi glasovala za sprejem skupščinskih sklepov, na podlagi katerih se bo družba EGP d.d. iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Družba EGP d.d. bo z vpisom preoblikovanja v sodni register imela naslednje značilnosti:

  • Firma: EGP Embalažno grafično podjetje d.o.o.
  • Angleški prevod firme: EGP Company for Packaging and Graphic Design limited liability company
  • Skrajšana firma: EGP d.o.o.
  • Sedež družbe ostaja nespremenjen in je: Škofja Loka
  • Poslovni naslov družbe ostaja nespremenjen in je: Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka
  • Osnovni kapital družbe znaša 1.164.546,81 EUR.

 

CETIS d.d. je kot edini družbenik tudi sprejel akt o ustanovitvi družbe.

 

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se bo 34.884 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe, ki so vse v lasti družbe CETIS d.d., preoblikovalo v oziroma zamenjalo za osnovni vložek v znesku 1.164.546,81 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 100% osnovnega kapitala družbe. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register bo edini delničar, to je CETIS d.d., postal edini družbenik družbe EGP d.d., ki mu bo pripadal en osnovni vložek v nominalni višini 1.164.546,81 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 100% osnovnega kapitala družbe.

 

Ne glede na preoblikovanje družbe EGP d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo bo družba še naprej poslovala kot doslej, le v drugi pravnoorganizacijski obliki.

V Škofji Loki, dne 28. 8. 2019                                                                                                                    EGP d.d.
                                                                                                                                                               Zvonko Hrovat
                                                                                                                                                               direktor

Več

Razstavljamo na sejmu Cosmetic Business 2019

11. 4. 2019

Obveščamo vas, da se bomo, kot razstavljavec udeležili mednarodnega poslovnega sejma Cosmetic Business, ki bo potekal v Münchnu v Nemčiji. Sejem bo potekal od 5. do 6. junija 2019 v Münchnu, v Nemčiji.

Veseli bomo vašega obiska na naši stojnici št. D30 v hali 3.

Vljudno vabljeni!

Več

Razstavljamo na sejmu Pharmapack 2019

09. 1. 2019

Obveščamo vas, da se bomo, kot razstavljavec, ponovno udeležili mednarodnega poslovnega sejma Pharmapack, ki bo to leto v Parizu v Franciji.

Sejem bo potekal od 6. februarja do 7. februarja 2019 v Parizu, v Franciji.

Veseli bomo vašega obiska na naši stojnici št. 49 v hali H.

Vljudno vabljeni!

Več

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

29. 11. 2018

Več

FachPack 2018

02. 10. 2018

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Naprej
EGP d.d. logo

Embalažno grafično podjetje d.o.o.

Kidričeva cesta 82

SI-4220 Škofja Loka

  • + 386(0) 4 511 19 10
  • + 386(0) 4 511 19 27
Farmacevtska industrija

Farmacevtska industrija

Kozmetika in osebna nega

Kozmetika in osebna nega

Prehrambna<br /> industrija

Prehrambna
industrija