Ne spreglejte

Pričetek sodelovanja z Louis Vuitton

03. 7. 2014

V letošnjem letu smo pričeli sodelovati z mednarodno uveljavljenim podjetjem Louis Vuitton, ki je znano po izredni kvaliteti in ima najvišje svetovne standarde kakovosti. Francoski kupec nas je prepoznal, preko ostalih francoskih referenc in kasneje skozi naročila, kot primernega poslovnega partnerja, ki lahko ustrezno poveča dodano vrednost njegovih proizvodov ter suvereno sledi trendom premium embalaže na mednarodnem trgu. 

Več

INVESTICIJA V NOVI TISKARSKI STROJ

18. 5. 2014

V vsakem proizvodnem podjetju je kvaliteten strojni park ključen za uspešno poslovanje. Dobra strojna oprema je konkurenčna zahtevam trga, prilagojena specifičnim potrebam strank, stroškovno učinkovita in podpira prihodnji razvoj podjetja.

Da bi strankam tudi v bodoče lahko zagotavljali visoko kvaliteto ob pravočasnih dobavah, smo se odločili za investicijo v novi tiskarski stroj. Na podlagi številnih testiranj smo izbrali sodobni ofset tiskarski stroj Heidelberg XL 75-6+L-F z Inpress Control sistemom, kar omogoča merjenje tiskarskih pol neposredno v tiskarskem stroju skozi celotno reprodukcijo. Stroj smo montirali v začetku leta in je v polnem teku. Tehnologija novega stroja je na najvišjem nivoju, kar nam omogoča izdelovanje visokokakovostnih izdelkov ob pričakovani visoki produktivnosti.

 

Več

Vesele velikonočne praznike

15. 4. 2014

Želimo Vam vesele in srečne velikonočne praznike! Ekipa EGP

Več

Sprememba pomembni deležev glasovalnih pravic

17. 3. 2014

Na podlagi določila 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Sklepa o informacijah o pomembnih deležih objavljamo naslednjo informacijo:

Izdajatelj EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE D.D., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000 je dne 11.3.2014 prejel obvestilo družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost d.d., Ul. Mirka Vadnova 6, 40000 Kranj in dne 10.3.2014 obvestilo družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje o spremembi pomembnih deležev glasovalnih pravic v družbi EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE D.D.:

 

 

Družba ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje, je na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 07.03.2014, odsvojila 3.268 navadnih kosovnih delnic z oznako EGPR, izdajatelja EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE D.D., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000, kar predstavlja 9,37% od vseh izdanih delnic EGPR in 9,40% delež delnic EGPR z glasovalno pravico (34.884 vseh izdanih delnic in od tega 112 lastnih delnic, torej 34.772 vseh delnic z glasovalno pravico). Kupec paketa teh delnic je GORENJSKI TISK d.d., Ul. Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična številka: 5637538000 ki bo s prenosom imetništva v CRVP pri KDD, d.d. postal njihov zakoniti imetnik, postopek vpisa je v teku.

 

Novo stanje glede spremenjenih pomembnih deležev glasovalnih pravic v družbi EGP EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE D.D., je:

  1. MSIN d.o.o., Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, matična številka: 1715984000, imetnik 15.216 delnic z oznako EGPR, kar predstavlja 43,62% vseh delnic oz. 43,76% delnic z glasovalno pravico;
  2. GORENJSKI TISK d..d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, matična številka: 5048915000 imetnik 19.556 delnic z oznako EGPR, kar predstavlja 56,06% vseh delnic oz. 56,24% delnic z glasovalno pravico;
  3. 112 lastnih delnic, kar predstavlja 0,32% vseh delnic in 0 delnic z glasovalno pravico,

od skupno 34.884 izdanih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic z oznako EGPR.

 

Obvestili o spremembi pomembnih deležev, poslano s strani zgoraj navedenih delničarjev hranimo v arhivu družbe.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje, za obdobje najmanj pet let, objavljeno na spletnih straneh družbe.

 

 

V Škofji Loki, dne 14.3.2014

 

EGP, Škofja Loka, d.d.

dr. Simon Žnidar

direktor

 

Več

Pridobljen certifikat BRC

05. 2. 2014

EGP - prvo grafično embalažno podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat za mednarodno priznan standard varnega proizvajalca embalaže

Zagotavljanje varnosti in kvalitete živil je eden večjih globalnih trendov, ki ga v podjetju EGP zaznamo pri naših partnerjih in strankah. Zaradi vse večjega poudarka na zagotavljanju varnosti in kvalitete živil, se tudi embalažna industrija nenehno prilagaja trendom živilske panoge. Posledično pakiranje živil, zaradi vse večje ozaveščenosti potrošnikov, kot tudi zaradi vse višjih standardov, ki jih zahtevajo trgovci, nenehno doživlja spremembe. Z mislijo na prihodnost smo v EGP vpeljali standard Global Standard for Packaging and Packaging Materials (v nadaljevanju standard BRC), ki ga je leta 1998 izdalo trgovinsko združenje iz Velike Britanije imenovano British Retail Consortium.

 

Britanski tehnični standard je postal osnova za ocenjevanje proizvajalcev blagovnih znamk. Standard BRC je mednarodno sprejet certificiran program kakovosti in varnosti, ki je  uveljavljen po celem svetu, v 20337 podjetjih (1073 prav na področju embalaže iz papirja, kartona). Glavne zahteve v standardu BRC se nanašajo na uvedbo sistema HACCP, dokumentiran sistem vodenja kakovosti in obvladovanje standardov okolja, procesov in osebja. Za EGP uvedba standarda BRC pomeni bistveno nadgradnjo zakonodaje in predpisov s področja, ki pokriva materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.

 

Prepričani smo, da izbiro načina pakiranja ne določajo samo tehnologija in cena ampak tudi varnost izdelka za končnega potrošnika. Z uveljavitvijo standarda BRC, smo postali prvo grafično embalažno podjetje v Sloveniji, ki se je odzvalo na trende v svetu. S certifikatom BRC smo pridobili na konkurenčnosti, ugledu in prepoznavnosti. Ne le pri partnerjih iz živilske panoge, ampak tudi pri partnerjih iz farmacevtske branže in pri drugih, katerim je varnost izdelkov enako pomembna. Podprti s certifikatom BRC se bomo lažje uveljavili tudi pri partnerjih na tujih trgih, kar je skladno s strategijo podjetja.

 

Več

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Naprej
EGP d.d. logo

Embalažno grafično podjetje d.o.o.

Kidričeva cesta 82

SI-4220 Škofja Loka

  • + 386(0) 4 511 19 10
  • + 386(0) 4 511 19 27
Farmacevtska industrija

Farmacevtska industrija

Kozmetika in osebna nega

Kozmetika in osebna nega

Prehrambna<br /> industrija

Prehrambna
industrija